zoeken

Ongevallenverzekering

Er gebeuren jaarlijks heel veel ongevallen. In het verkeer, op het werk, in en om het huis of bij sport en spel. De kans om bij een ongeval betrokken te raken is dan ook niet gering. Een klein moment van onoplettendheid van uzelf of zelfs van een ander en het is gebeurd. Vaak loopt het goed af, maar u moet ook rekening houden met een minder goede afloop.

De financiële gevolgen van een minder goede afloop vangt u op met een ongevallenverzekering. Een verzekering dit uitkeert bij overlijden en blijvende invaliditeit.

Wat kunnen de gevolgen zijn van blijvende invaliditeit:

  • Voor werkenden vaak arbeidsongeschiktheid en daardoor inkomstenderving.
  • Voor eigen-huisbezitters problemen bij de aflossing van de hypotheek, die immers gebaseerd is op het inkomen dat men verdient als men gezond is.
  • Bepaalde extra kosten: aanpassing in en om het huis, andere cursussen voor omscholing.

Een aantal voordelen van onze ongevallenverzekering:

  • Een extra hoge uitkering bij ernstige invaliditeit
  • Geen premieopslag voor bepaalde beroepen
  • Geen premieopslag voor motorrijden, sporten en dergelijke.
  • Ook ongevallen als gevolg van ziekte zijn gedekt.

U kunt de ongevallenverzekering al afsluiten vanaf € 40,- per jaar voor een heel gezin.


AllebedrijveninWesterduin Assurantiën
Maarland NZ 22
3231 CE  Brielle
Postbus 65
3230 AB  Brielle
Telefoon 010 - 421 96 47
Mobiel     0655 - 88 67 55
info@westerduin-assurantien.nl


                 
                
Sitemap  |  Productie: LinkmasterMonkey.com  © 2018